Publicatie website

Brouzje publiceert deze website om elke geïnteresseerde de kans te geven kennis te maken met de goederen en diensten van Brouzje. De website is met de grootste zorg samengesteld, toch kunnen incidentele onjuistheden zich voordoen. Bijvoorbeeld door tik- en drukfouten. Daarom heeft Brouzje een aantal bepalingen op een rij gezet. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Brouzje en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden.

Eigen verantwoordelijkheid

De bezoeker van de website draagt zelf de verantwoordelijkheid om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen en gaat akkoord met deze regels en voorwaarden.

Informatie en inhoud

Alle genoemde prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW en inclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Dozen en kisten bevatten 6 flessen van 75 cl, tenzij anders aangegeven.

Wijziging regels en voorwaarden

Brouzje behoudt zich het recht voor om zonder enige voorafgaande waarschuwing de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen. Ook behoudt Brouzje het recht om de website of delen ervan aan beperkingen te onderwerpen. Toegang tot private delen van de website is afhankelijk van het verstrekken van informatie door de bezoeker van de website. Deze bezoeker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Brouzje en dat Brouzje uitdrukkelijke toestemming krijgt om deze informatie te gebruiken conform het privacybeleid van Brouzje. Toegang verlenen tot private delen van de website door middel van gebruikersnamen en wachtwoorden kan te allen tijde door Brouzje worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit leidt tot recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

Brouzje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onverhoopte onjuistheden op deze website. Ook in het geval van storingen, onderbrekingen of andere oorzaken die leiden tot vertraging in informatieverstrekking aanvaardt Brouzje geen aansprakelijkheid. De informatie op de website, in de vorm van tekst en/of beeld, wordt door Brouzje ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid of leverbaarheid.

Snelkoppelingen

Op deze website staan snelkoppelingen naar websites die door derden worden aangeboden en onderhouden. Brouzje kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het onderhoudt of het functioneren van die websites. Eventuele schade die voortkomt uit het gebruik maken van deze snelkoppelingen valt buiten de aansprakelijkheid van Brouzje. Melding maken van onjuiste of niet-functionerende snelkoppelingen kan door contact met ons op te nemen. Brouzje heeft het recht om te allen tijde nieuwe snelkoppelingen toe te voegen of bestaande snelkoppelingen te wijzigen dan wel te verwijderen.

Privacy

Om een plezierige en zo compleet mogelijke champagnebeleving te bewerkstelligen wordt de gebruiker gevraagd om persoonlijke gegevens. Brouzje heeft deze gegevens nodig om de diensten van Brouzje zo goed mogelijk te kunnen verlenen. Brouzje beschermt de persoonsgegevens van de gebruikers. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Op onze site staat ook ons volledige privacybeleid beschreven.